Неспресо кафе капсули

La Cumplida Refinada
La Cumplida Refinada Неспресо кафе капсули
1,59 лв.
Coconut Ice Coffee
Coconut Ice Coffee Неспресо кафе капсули
1,51 лв.
Freddo Intenso
Freddo Intenso Неспресо кафе капсули
1,51 лв.
Freddo Delicato
Freddo Delicato Неспресо кафе капсули
1,51 лв.
Vienna Linizo Lungo
Vienna Linizo Lungo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Tokyo Vivalto Lungo
Tokyo Vivalto Lungo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
COCOA TRUFFLE
COCOA TRUFFLE Неспресо кафе капсули
1,28 лв.
VANILLA ECLAIR
VANILLA ECLAIR Неспресо кафе капсули
1,28 лв.
CARAMEL CREME BRÜLEE
CARAMEL CREME BRÜLEE Неспресо кафе капсули
1,28 лв.
Lungo Linizio
Lungo Linizio Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Ispirazione Palermo Kazaar
Ispirazione Palermo Kazaar Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Barista Creations Chiaro
Barista Creations Chiaro Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Barista Creations Corto
Barista Creations Corto Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Master Origin Nicaragua
Master Origin Nicaragua Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Master Origin Colombia
Master Origin Colombia Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Master Origin Indonesia
Master Origin Indonesia Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Master origin India
Master origin India Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Ispirazione Ristretto Italiano
Ispirazione Ristretto Italiano Неспресо кафе капсули
1,06 лв.
Barista Creations Scuro
Barista Creations Scuro Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Buenos Aires Lungo
Buenos Aires Lungo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Shanghai Lungo
Shanghai Lungo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Stockholm Fortissio Lungo
Stockholm Fortissio Lungo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Cape Town Envivo Lungo
Cape Town Envivo Lungo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Reviving Origins Zimbabwe
Reviving Origins Zimbabwe Неспресо кафе капсули
1,96 лв.
Reviving Origins Uganda
Reviving Origins Uganda Неспресо кафе капсули
1,96 лв.
Vivalto Lungo
Vivalto Lungo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Ispirazione Firenze Arpeggio
Ispirazione Firenze Arpeggio Неспресо кафе капсули
1,06 лв.
Decaffeinato Volluto
Decaffeinato Volluto Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Decaffeinato Arpeggio
Decaffeinato Arpeggio Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Decaffeinato Ristretto
Decaffeinato Ristretto Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Espresso Cosi
Espresso Cosi Неспресо кафе капсули
1,06 лв.
Espresso Volluto
Espresso Volluto Неспресо кафе капсули
1,06 лв.
Espresso Capriccio
Espresso Capriccio Неспресо кафе капсули
1,06 лв.
Espresso Livanto
Espresso Livanto Неспресо кафе капсули
1,06 лв.
Lungo Fortissio
Lungo Fortissio Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Lungo Envivo
Lungo Envivo Неспресо кафе капсули
1,17 лв.
Ispirazione Roma
Ispirazione Roma Неспресо кафе капсули
1,06 лв.
Master Origin Ethiopia
Master Origin Ethiopia Неспресо кафе капсули
1,17 лв.